Instytut Mikrobiologii UW

Witaj na stronie Instytutu Mikrobiologii!


  • fot. Rafał Ostrowski

W Instytucie Mikrobiologii funkcjonuje siedem Zakładów:

Zakład Fizjologii Bakterii – kierowany przez dr hab. Magdalenę Popowską, prof. ucz.
Zakład Genetyki Bakterii – kierowany przez prof. dr. hab. Dariusza Bartosika
Zakład Geomikrobiologii – kierowany przez dr hab. Renatę Matlakowską, prof. ucz.
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej – kierowany przez dr hab. Łukasza Dziewita
Zakład Mikrobiologii Medycznej – kierowany przez dr hab. Tomasza Jagielskiego
Zakład Mikrobiologii Molekularnej – kierowany przez dr hab. Agatę Krawczyk-Balską
Zakład Wirusologii Molekularnej – kierowany przez dr. Piotra Golca

Zapraszamy do odwiedzenia stron poświęconych m.in. poszczególnym Zakładom <strona w przebudowie>, Ekspertom oraz Projektom.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.


Dyrektor Instytutu Mikrobiologii

dr hab. Łukasz Dziewit (ZMBŚ)

Wicedyrektorzy Instytutu Mikrobiologii

dr hab. Monika Radlińska (Zastępca Dyrektora, ZMBŚ) – wicedyrektor ds. dydaktycznych

Rada Naukowa Instytutu Mikrobiologii

prof. dr hab. Dariusz Bartosik (Przewodniczący, ZGB)
dr hab. Monika Adamczyk-Popławska (ZWM)
prof. dr hab. Jacek Bielecki (ZMMed)
prof. dr hab. Katarzyna Brzostek (ZMMol)
dr hab. Łukasz Drewniak, prof. ucz. (ZMBŚ)
dr hab. Łukasz Dziewit (ZMBŚ)
dr hab. Renata Godlewska (ZGB)
dr hab. Anna Grudniak (ZGB)
dr hab. Tomasz Jagielski (ZMMed)
dr hab. Dorota Korsak (ZGB)
dr hab. Agata Krawczyk-Balska (ZMMol)
dr hab. Agnieszka Kwiatek (ZWM)
dr hab. Renata Matlakowska, prof. ucz. (ZG)
dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz (ZFB)
dr hab. Adrianna Raczkowska (ZMMol)
dr hab. Monika Radlińska (ZMBŚ)
prof. dr hab. Aleksandra Skłodowska (ZG)
dr hab. Agnieszka Wyszyńska (ZGB)
dr Magdalena Szuplewska (inni nauczyciele akademiccy, ZGB)
mgr Agnieszka Suszek (pracownicy nienaukowi, ZFB)
mgr Jagoda Płaczkiewicz  (sekretarz, doktorantka ZWM)

 


Spółki założone i (współ)prowadzone przez pracowników IM

RDLS
BACTrem