Instytut Mikrobiologii UW

Witaj na stronie Instytutu Mikrobiologii!


  • fot. Rafał Ostrowski

W Instytucie Mikrobiologii funkcjonują trzy Zakłady:

Zakład Genetyki Bakterii – kierowany przez prof. dr. hab. Dariusza Bartosika

Zakład Mikrobiologii Stosowanej – kierowany przez prof. dr. hab. Jacka Bieleckiego

Zakład Wirusologii – kierowany przez dr hab. Monikę Radlińską

Zapraszamy do odwiedzenia stron poświęconych m.in. poszczególnym Zakładom, Ekspertom oraz Projektom.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.


Dyrektor Instytutu Mikrobiologii

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW (ZMS)

Zastępca Dyrektora Instytutu Mikrobiologii

dr hab. Monika Radlińska (ZW)

Rada Naukowa Instytutu Mikrobiologii

prof. dr hab. Dariusz Bartosik (Przewodniczący, ZGB)

dr hab. Łukasz Dziewit (ZGB)

prof. dr hab. Jacek Bielecki (ZMS)

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW (ZMS)

prof. dr hab. Katarzyna Brzostek (ZMS)

dr hab. Agata Krawczyk-Balska (ZMS)

dr hab. Adrianna Raczkowska (ZMS)

dr hab. Monika Radlińska (ZW)

dr hab. Monika Adamczyk-Popławska (ZW)

dr Magdalena Szuplewska (inni nauczyciele akademiccy, ZGB)

dr Renata Godlewska (inni nauczyciele akademiccy, ZGB)

mgr Agnieszka Suszek (pracownicy nienaukowi, ZMS)

mgr Jagoda Płaczkiewicz  (sekretarz, doktorantka ZW)

 


Spółki założone i (współ)prowadzone przez pracowników IM

RDLS
BACTrem