We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

Events

Seminarium IM – xxxx

Najbliższe seminarium odbędzie się 23/11 o godz. 14. Prelegentem będzie Iksiński Ygrekowski....  

Seminarium IM – yyyyyy

Kolejne seminarium IMm też o 14. Testowe na Zoom'ie

SIM – dr hab. Łukasz Drewniak, prof. UW

Kolejne seminarium IM, na którym referat przedstawi dr hab. Łukasz Drewniak, prof. UW.

SIM – ???????

Ktoś następny .....

Seminarium IM

Dr Agata Goryluk-Salmonowicz z Zakładu Fizjologii Bakterii wygłosi referat pt. Mikroskopijne fabryki wewnątrz roślin

Posiedzenie Rady Naukowej IM

Seminarium IM

Wystąpienie dr Ewy ponieckiej pt. "An insight into Black Holes on Glaciers: Microorganisms in Cryoconite Holes".

SIM – dr Ewa Poniecka

Zdalne seminarium Instytutu Mikrobiologii (g. 14:00), na którym referat wygłosi dr Ewa Poniecka z Zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej.

Posiedzenie Rady Naukowej IM

Zapraszamy na posiedzenie Rady Instytutu Mikrobiologii, które odbędzie się  o godz. 11.30, za pośrednictwem GoogleMeet.

seminarium

Zapraszamy o godz. 14.00 na seminarium instytutowe, na którym mgr Anna Marszalik (ZFB) zaprezentuje założenia swojej pracy doktorskiej. We invite you at 14.00 at the institute seminar, during which Anna Marszalik (ZFB) will present the assumptions of her doctoral dissertation.

seminarium

We cordially invite you to the institute sminarium: on Monday, November 22nd at 2 pm dr. Tomasz Jagielski from the Department of Medical Microbiology will deliver a seminar on „Environmental reservoir and infectious cycle of pathogenic algae of the genus Prototheca. The occurence of Prototheca spp. in soil environments”.

 

Rada IM

Zapraszamy na posiedzenie Rady Instytutu Mikrobiologii, które odbędzie się  o godz. 14.00, za pośrednictwem GoogleMeet.

seminar – dr. K. Dębiec-Andrzejewska

dr. Klaudia Dębiec-Andrzejewska will present her LIDER research project.

seminar – dr. Drewniak

Dr. Łukasz Drewniak will present his new research project.

seminarium mgr C. Chmielowska

Cora Chmielowska przedstawi założenia swojej rozprawy doktorskiej

seminar – Nur Ajijah

Bioprospecting of exopolysaccharides (EPS) producing plant growth-promoting bacteria (PGPB) in alleviating  the drought stress along with disease management on plants

seminar – Mateusz Iskra

Prototheca algae in aquatic environments

seminar- W. Wilczyński

Sea-dumped chemical munitions - ecotoxicological hazard?

Seminar

Elvira Chapkauskaitse from the Department of Bacterial Genetics will deliver a seminar on Multiple parS centromere-like sites in repABC replicons

Seminarium

Mikołaj Dziurzyński przedstawi seminarium pt. „Opracowanie nowych narzędzi do genomicznych i meta genomicznych analiz bakterii metaloopornych”.

Seminarium – P. Wawrzyniak.

Seminarium zatytułowane " Fascynujący świat nukleaz nacinających i religujących DNA: charakterystyka nukleazy MobK z rodziny DNA_BRE_C" wygłosi dr Paweł Wawrzyniak z Zakładu Genetyki Bakterii.

seminarium

Rafał Jabłuszewski z Zakładu Genetyki Bakterii wygłosi seminarium pt. „Identification and analysis of the genetic carriers of antibiotic resistance genes of Enterobacter spp. clinical isolates”.

seminarium

Seminarium wygłosi Paula Rożen z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej.

seminarium

Seminarium wygłosi Patrycja Gomza z Zakładu Mikrobiologii Molekularnej.

Rada Instytutu

Seminarium

Paulina Wójtowicz/ZMM

Obrona doktoratu

O godz. 11. odbędzie się obrona pracy doktorskiej Anny Banaś.

seminarium

Francesca Vaccaro / Università degli Studi di Firenze

Seminarium

Seminarium wygłosi dr Piotr Golec z Zakładu Wirusologii Molekularnej.

Seminarium

Seminarium wygłosi Karol Ciuchciński.

Rada Instytutu

O godz. 11 odbędzie się Rada Instytutu.

Seminarium

Seminarium wygłosi Angelika Proskurnicka.

Seminarium

Seminarium wygłosi Mikołaj Iwan.

Seminarium

Seminarium wygłosi Inga Dudek z Zakładu Wirusologii Molekularnej.

Seminarium

Dr Paweł Sikorski zaprezentuje nowe laboratorium epitranskryptomiczne

Seminarium

Zuzanna Ruszkowska z ZMBŚ zaprezentuje założenia doktoratu

seminarium

Mikołaj Wołącewicz z ZMBŚ zaprezentuje założenia pracy doktorskiej.

seminarium

Marcin Małkowski z ZMBŚ zaprezentuje założenia pracy doktorskiej.

semiarium

Julia Konarska z ZMMol przedstawi tematykę pracy doktorskiej.

seminarium

Dr Kevin Waldron z IBB PAN zaprezentuje wyniki swoich badań and funkcjonowaniem jonów metali w białkach.

seminarium

Nowy pracownik Instytutu, dr Takao Ishikawa zaprezentuje swoje zainteresowania badawcze.

seminarium

Luca Potenza z ZMIBŚ zaprezentuje dotychczasowe wyniki pracy doktorskiej.

seminarium

Anna Rokowska z ZMIBŚ zaprezentuje założenia swojego doktoratu.

seminarium

Julia Cieślicka z laboratorium epitranskryptomiki przedstawi założenia swojego projektu.

seminarium

Paweł Kitowicz z ZMiBŚ przestawi założenia swojej pracy badawczej.

posiedzenie rady IM

Posiedzenie rady instytutu